Hôm Nay:

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ UY TÍN TẠI QUY NHƠN - 0786 346 888

Ngày đăng: 23/12/2018
Lượt xem: 496
Người Đăng: Admin Ngân Việt
Danh Sách Sinh Viên 

Kế toán Ngân Việt chuyên về dịch vụ kế toán tại Quy Nhơn chuyên nghiệp với giá thành phù hợp nhất. Kế toán Ngân Việt nhận làm Dịch vụ kế toán trọn gói tại Quy N

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI QUY NHƠN

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ UY TÍN TẠI QUY NHƠN - 0786 346 888

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ UY TÍN TẠI QUY NHƠN - 0786 346 888Dịch vụ kế toán trọn gói tại Quy Nhơn

dịch vụ kế toán tại Quy Nhơn chuyên nghiệp nhất

Kế toán Ngân Việt chuyên về dịch vụ kế toán tại Quy Nhơn chuyên nghiệp với giá thành phù hợp nhất. Kế toán Ngân Việt nhận làm Dịch vụ kế toán trọn gói tại Quy Nhơn, báo cáo kê khai thuế hàng tháng, khai báo thuế hàng quý, báo cáo lạo động tiền lương, báo cáo bảo hiểm xã hội, báo cáo xuất nhập khẩu, hoàn thiện sổ sách chứng từ, lập báo cáo tài chính cuối năm.

Dịch vụ kế toán tại Quy Nhơn

 

I – CÔNG VIỆC KẾ TOÁN NGÂN VIỆT THỰC HIỆN

 

1 – CÔNG VIỆC LẬP TỜ KHAI VÀ BÁO CÁO THUẾ

-  Khai thuế và hồ sơ thuế ban đầu cho công ty mới thành lập;

-  Khai thuế, lệ phí môn bài hàng năm;

-  Lập các tờ khai thuế GTGT gửi cho cơ quan thuế hàng tháng theo quy định;

-  Lập các tờ khai thuế GTGT gửi cho cơ quan thuế hàng quý theo quy định;

-  Khai thuế TNDN tạm tính  theo kỳ kế toán theo quy định;

-  Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm;

-  Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhận năm;

-  Đăng ký Mã số thuế TNCN cho nhân viên mới, đăng ký giảm trừ gia cảnh(nếu có);

-  Thông báo phát hành và Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định;

-  Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

-  Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

 

-  Nộp thuế và theo dõi tình hình nộp thuế doanh nghiệp

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TẠI QUY NHƠN

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TẠI QUY NHƠN2 – CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

1. Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật;

-  Tư vấn hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra: cách in, thông báo phát hành, cách viết, xử lý khi bị sai sót

-  Tư vấn nhận hóa đơn GTGT đầu vào

-  Kiểm tra, rà soát hóa đơn đúng quy cách, đúng nội dung, đúng thông tin trên hợp động, đúng quy định luật kế toán

2. Thực hiện hạch toán, định khoản và ghi sổ kế toán trên phầm mềm kế toán;

-  Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán của doanh nghiệp;

-  Tính định mức, giá thành, giá vốn hàng bán và phân bổ nguyên liệu, hàng hóa;

-  Xác định kết quả kinh doanh;

3. Tính và theo dõi công nợ khách hàng

-  Theo dõi tình hình công nợ mua vào còn nợ khách hàng;

-  Theo dõi tình hình thanh toán đơn hàng, hợp đồng của đối tác;

4. Kế toán Lao động tiền lương và BHXH

-   Lập hợp đồng lao động với lao động mới, quyết định bổ nhiệm, quyết định thôi việc, luân chuyển công tác …

-  Bảng chấm công: theo bộ phận, phân xưởng, theo cấp bậc quản lý;

-  Thang bảng lương: theo bằng cấp, trình độ, theo phân xưởng và cấp bậc;

-  Soạn thửo quy chế, nội quy lao động công ty: đăng ký cơ quan lao động;

-  Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động;

Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại Quy Nhơn

5. Kế toán về tài sản – kế toán công cụ dụng cụ – kế toán nguyên vật liệu

 –  Đăng ký tài sản cố định: căn cứ hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng, hóa đơn vận chuyển để xác định nguyên giá tài sản và đăng ký;

 –  Đăng ký khấu hao tài sản cố định: theo phương pháp ngành kế toán;

 –  Tính nguyên giá CCDC dựa trên hợp đồng mua bán công cụ dụng cụ.;

 –  Tính và Phân bổ chi phí CCDC trong các kỳ kế toán;

6. Kế toán kho

 –  Đăng ký hình thức nhập khuất kho: nhập trước xuất trước, nhập sau xuất  trước, bình quan gia quyền;

 –  Theo dõi hàng tồn kho theo chủng loại, số lượng;

 –  Theo dõi xuất, nhập, tồn hàng hóa trong kho trong các kỳ kế toán;

7. Lập Báo cáo tài chính và Xác định kết quả kinh doanh

 –  Báo cáo doanh thu;

 –  Lập chi phí;

 –  Lập báo cáo tài chính năm;

 –  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

 –  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

 –  Thuyết minh BCTC theo quy định;

8. Kết quả kinh doanh hoạt động tài chính:

 –  Hoạt động vay vốn ngân hàng, trả lãi các khoản vay ngắn và dài hạn;

 –  Theo dõi tình hình Thuê tài chính trong các kỳ;

9. Thống kê Chi phí quản lý

 –  Chi phí bộ phận bán hàng;

 –  Chi phí quản lý doanh nghiệp;

 –  Chi phí khác;

10. Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định;

 –  Lập và in đầy đủ sổ sách kế toán theo quy định luật kế toán;

 –  Lập và in đầy đủ tờ khai theo luật thuế;

 –  Lập và in đầy đủ sổ sách theo luật lao động;

 –  Lập và in đầy đủ số liệu theo luật thống kê;

11. Đứng tên nhân viên làm kế toán

Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp tại Quy Nhơn

 

3 – QUYẾT TOÁN THUẾ – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU VỚI CƠ QUAN THUẾ

-  Thay mặt doanh nghiệp quyết toán với cơ quan thuế theo quy định pháp luật;

-  Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện qua các kỳ kế toán;

 

Bằng tất cả sự nhiệt huyết, tận tâm của đội ngũ cán bộ nhân viên công ty chúng tôi đã và đang cung cấp những gói dịch vụ kế toán tại Quy Nhơn tốt nhất đem lại sự hài lòng cho doanh nghiệp.

DỊCH VỤ LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN THUẾ TẠI QUY NHƠN

DỊCH VỤ LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN THUẾ TẠI QUY NHƠN


Bạn đang có nhu cầu sử dụng Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể, dịch vụ thay đổi nội dung trên giấy phép kinh doanh, dịch vụ kế toán, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ báo cáo tài chính, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ giải thể công ty, dịch vụ xin giấy phép PCCC, dịch vụ xin giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ...

Hãy liên hệ trực tiếp Kế toán Ngân Việt.

Để biết thêm thông tin chi tiết Mời quý khách liên hệ Công ty Kế toán Ngân Việt:

CÔNG TY KẾ TOÁN NGÂN VIỆT

Địa chỉ: Tổ 1, Khu vực 1, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn

Điện thoại: 0256 3 605 295


Hỗ trợ và giải đáp về gói dịch vụ gọi hotline:
 0786 346 888

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM