Hôm Nay:

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tại quy nhơn bình định

Ngày đăng: 28/11/2018
Lượt xem: 626
Người Đăng: Admin Ngân Việt
Danh Sách Sinh Viên 

Dịch vụ báo cáo tài chính tại Bình Định của chúng tôi giúp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm giải quyết những vướng mắc trong vấn đề

hướng dẫn quy trình làm BCTC tại quy nhơn

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tại quy nhơn bình định

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tại quy nhơn bình định


Lập và trình bày báo cáo tài chính quý, năm là trách nhiệm của kế toán với thông tin trên báo cáo tài chính đáng tin cậy, đúng chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành. Bài viết sau Công ty Kế toán Ngân Việt trình bày và hướng dẫn cách ghi các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

 

A. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CẦN TUÂN THỦ

- Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì số dư các tài khoản chưa sẵn sàng cho việc lập báo cáo tài chính do cách phân loại tài khoản kế toán khác với cách phân loại tài sản và nợ phải trả trên báo cáo tài chính. Do vậy, từ sổ chi tiết các tài khoản, kế toán cần phải tiến hành phân loại chi tiết theo nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính qui định tại điều 102 Thông tư này.

 

- Tài sản và nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt; Chỉ thực hiện bù trừ khi tài sản và nợ phải trả liên quan đến cùng một đối tượng, có vòng quay nhanh,phát sinh từ các giao dịch và sự kiện cùng loại.

 

- Các thông tin trọng yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

 

- Khi lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ các giao dịch nội bộ giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.

 

- Các chỉ tiêu không có số liệu không cần phải trình bày trên Bảng cân đối kế toán. Doanh nghiệp chủ động đánh lại số thứ tự của các chỉ tiêu theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần.

 

B. CÁC BƯỚC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- Tập hợp chứng từ phát sinh trong năm tài chính, kiểm tra chứng từ tập hợp được với các báo cáo thuế đã kê khai theo định kỳ đã nộp cho cơ quan thuế (số hóa đơn thiếu hay đủ, nội dung kê khai đúng hay sai, …)

 

- Xem lại báo cáo tài chính năm trước, lấy số dư của các tài khoản năm trước sang làm số dư đầu kỳ năm nay. Do có sự thay đổi lớn về hệ thống tài khoản giữa thông tư 200/2014/TT-BTC với quyết định 15/2006/QĐ-BTC nên cần có sự chuyển đổi số dư theo hướng dẫn tại điều 126 của thông tư 200/2014/TT-BTC.

 

- Rà soát lại các bút toán hạch toán chứng từ theo từng hàng tháng theo quy định. Về doanh thu, lưu ý phân biệt rõ doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác. Về chi phí, phân biệt rõ và ghi chép đúng vào các khoản mục giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác.

 

- Phân loại tài sản và phân loại nợ phải trả theo đúng qui định: Tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán phải được trình bày thành ngắn hạn và dài hạn. Tài sản hoặc nợ phải trả có thời gian đáo hạn từ 12 tháng trở xuống được phân loại là ngắn hạn. Những tài sản và nợ phải trả không được phân loại là ngắn hạn thì được phân loại là dài hạn.

 

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung  về cơ sở lập và trình bày Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng; Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác.

- Căn cứ lập Báo cáo tài chính là các báo cáo tài chính kỳ trước (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính), sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản và các tài liệu kế toán chi tiết khác.

 

 

hướng dẫn báo cáo tài chính cho người chưa biết kế toán quy nhơn

hướng dẫn báo cáo tài chính cho người chưa biết kế toán quy nhơn


C. HƯỚNG DẪN GHI CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

Hướng dẫn ghi các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán:công ty làm báo cáo tài chính ở đâu tại quy nhơn

công ty làm báo cáo tài chính ở đâu tại quy nhơn


Bạn đang có nhu cầu sử dụng Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể, dịch vụ thay đổi nội dung trên giấy phép kinh doanh, dịch vụ kế toán, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ báo cáo tài chính, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ giải thể công ty, dịch vụ xin giấy phép PCCC, dịch vụ xin giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ...

Hãy liên hệ trực tiếp Kế toán Ngân Việt.

Để biết thêm thông tin chi tiết Mời quý khách liên hệ Công ty Kế toán Ngân Việt:

CÔNG TY KẾ TOÁN NGÂN VIỆT

Địa chỉ: Tổ 1, Khu vực 1, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn

Điện thoại: 0256 3 605 295


Hỗ trợ và giải đáp về gói dịch vụ gọi hotline:
 0786 346 888

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM